דף הבית >> אסטרולוגיה

 

       אסטרולוגיה

          


               בו יכתבו מאמרים וטבלאות, להבנת הנושא לפי קבלת ישראל

            טלה                               שור                           תאומים 

                           

        סרטן                       אריה                            בתולה  

                          

   מאזניים                         עקרב                            קשת 

                     

       גדי                          דלי                               דגים 

                         

 

  כוכב נוגה ובלשון ערב אל זהרה , וניקרא איילת השחר. 

 טבעו קר ולח. והוא כדי חלק אחד מששה ושלושים מגוף הארץ ומקיף הקפה אחת ממערב למזרח באחד עשר חודש ,
 ועל ידו פועל הבורא יתברך בעולם השקט ושלוה ומיני זמר ושירות ורננים וקול מצהלות חופות חתנים.
 ובו יתעוררו כל תופס כינור ועוגב לשמח ולהתהולל והרחבת הלב וטהרת העינים ושמים זכים.
 והארץ צהלה ושמחה בהיות כל הלבבות מתעוררות לנבל וכינור תוף ומחול ומינים ועוגב.
וכן בכל מיני שמחות והתאוה ומקטרת זרע הפרי  בפרי.
 ומחלוקות המזלות לכוכב זה - הם מאזניים ושור והסימן נמ"ש.
    

                                                                                       ( שבילי אמונה- הנתיב השני )
 

  

   ארבעת היסודות   הם - אש רוח מים עפר.והמזלות שנים עשר .

  טלה ,אריה וקשת -           הם יסוד האש
  שור,בתולה וגדי  -            הם יסוד עפר
  תאומים ,מאזניים דלי  -    הם יסוד הרוח
  סרטן ,עקרב ודגים -         הם יסוד המים

  ואם הזדוגו איש ואישה,ויהיה אחד מהם מיסוד האש ,והשני מיסוד העפר -לא יצליחו.לפי שהאש לוחכת העפר ואינו טוב.
  ואם יהיו שניהם מיסוד האש-    הם חומסים ממון אחרים ואוכלים ולא יעמוד איש בפניהם.אבל לסוף לא יעלה בידם כלום.
  ואם יהיו שניהם מיסוד העפר- יצליחו בממון .
  ואם יהיה אחד מהם מיסוד האש והשני מיסוד המים -  או ימות האיש, או תמות האשה   על כל ענין.
  ואם יהיה אחד מהם מיסוד מים והשני מיסוד עפר -  יצליחו בממון סיסוד המים טובעים את העפר .
  ואם יהיה אחד מהם רוח והשני אש - יצליחו בממון לפי שהרוח יוליך את האש.
  ואם שניהם מיסוד הרוח  -  יצליחו אבל קטטה תהיה ביניהם תמיד.
  ואם שניהם מיסוד המים -  יצליחו שניהם בכל דבר שבעולם.
 
 ואם יהיה אחד מהם מיסוד הרוח והשני מיסוד המים  -  שלום יהיה ביניהם ויצליחו בכל ענין.
  ואם אחד מהם מיסוד הרוח והשני מיסוד העפר  -  לא יצליחו שניהם לפי שהרוח נוצח את העפר.
                                             

 ( סגולות ישראל מערכה אות ג )
 

                   מחלות ורפואות        צמחי המרפא       רשימת המוצרים         מי אנחנו
               
 כוכבים כוכבי הלכת