דף הבית >> אסטרולוגיה >> כוכבים כוכבי הלכת

 
          
      בס"ד

        קצת על כוכבי הלכת            

       למטה מכל הכוכבים הם שבעה כוכבי לכת הידועים הנקראים
     שבתאי – צדק – מאדים – חמה – נוגה – כוכב – לבנה וסימנם  שצמ חנכ"ל
     וכך סידורם מלמעלה למטה. וטעם שמותם כאשר אומר.
     שבתי – מלשון שבת והנחה. יען שתנועתו כבדה מכל כוכבי הלכת ולא נרגש תנועתו            
     עד שלושים שנה ונראה כאילו הוא נח,
 
    ועוד מלשון השבתה כי הוא משבית ומכלה וממונה לבטל דברים רבים/
     צדק – לפי שמושל על השופטים ודיני הצדק ועל הצדקות.
  
 וצדק נקרא גם גד , כנאמר העורכים לגד שלחן . (ישעיה סה" )                                               
 
   מאדים – לפי שהוא אדום  במראה   , גם לפי שמושל על שפיכות דמים
    
כאמרם ז"ל  ( מי שהחשיך )
   
 חמה – לפי שמהווה החמימות 
  
  נוגה – לפי שהוא מזהיר מכל כוכבי השמים
    כוכב – שם הפרט על שם המין. ויש קוראים אותו כותב לפי שכל הנולד בשעתו 
   
 הוא בן מבין וסופר.
    
 לבנה – מפני שמראיה לבן.אומנם היא נקראת גם ירח   והחמה נקרא גם שמש, 
  
  כנאמר את השמש ואת הירח (דברים ד" )
   
 וכן נקרא השמש חרס,כנאמר האומר לחרס ולא יזרח ( איוב ט" ),
 
    והלבנה נקרא גם כן סהר כי ירח תירגומו סיהרא.
  
  והנה השמש וירח שלושה שמות לכל אחד ,וסופי תיבות של שלושת שמות השמש
   שהם - שמש, חרס, חמה   הם 
 שס"ה  (365) כמנין ימות החמה.      ( ספר הברית)

     

        שבעת כוכבי הלכת             

    שבעת כוכבי הלכת  על פי סידרן מלמעלה למטה.

         שבתאי
         צדק
         מאדים
         חמה
         נגה
        כוכב
        לבנה  
   
    וסימנם   שצם חנכ"ל     וקבועים ברקיע השמים כל אחד במסלולו.
    ומסלולים אלו נקראים גלגלים.
    והכוכבים – צדק שבתאי מאדים  נקראים כוכבים עליונים מעל השמש
    והכוכבים – נגה כוכב לבנה ,נקראים כוכבים תחתונים מתחת לשמש
    ונתן בהם הבורא יתברך כוח וגבורה להשפיע שפע על הנבראים כולם,
    כל אחד לפי תכונותיו.

                                                     ( שומר אמונים )

                                

                                 לבנה – הגלגל הראשון 
   

    הגלגל הראשון הקרוב אלינו  והוא הקטן שבכולם והוא גלגל הירח,
    וטבעו –ממוצע בין קור לחום
    אין בו אורה כי אם מה שמקבל מהשמש.
    ועל ידי כוכב לבנה פועל הבורא יתברך
    כח ממשלה ועבדות
    וכח חכמה ושיכלות
    וכח החן והכיעור
    וגם היא מבשלת התנובה ופרי הארץ ומגברת גלי הים  בהמלאה,
    כי היא נוחה למים התחתונים.
    ומחלקות מהמזלות לכוכב זה  הוא מזל סרטן.

                                                                                   ( שומר אמונים)

                                                            

                                חזור למעלה

 

     כוכב - הגלגל השני

      הגלגל השני גלגל כוכב הנקרא דרך פרט כוכב
   
  והוא קטן מכל צבא השמים כי הוא חלק אחד מאלף מן הארץ.
    
 והוא מקיף הקפה אחת ממזרח למערב בעשרה חודשים.
    
 ועל ידו פועל הבורא יתברך בעולם
    
 כח החכמה ואולת,
    
 ודקדוק הלשון וצחותו ושבוש הלשון ובלבולו
    
וקיבוץ ממון ומטמון ומיני מסחר ומעשה חיל
    
והעסק והרוח והקבץ והפזור. 
    
 ומחלקות המזלות  של כוכב זה הם  תאומים ובתולה

                               (שומר אמונים )

  חזור למעלה  

          נוגה - הגלגל השלישי

       הוא שבו נקרא הכוכב נוגה  ובלשון ערב  אלזהרה 
   
   וטיבעו קר ולח
   
  והוא  כדי חלק אחד משישה  ומשלושים מגוף הארץ
     ומקיף הקפה אחת ממערב למזרח באחד עשר חודש

     ועל ידו פועל הבורא יתברך

     השקט ושלוה ומיני זמר ושירות ורננים 
   
 וקול מצהלות חופות חתנים
    
ובו יתעוררו כל תופס כינור ועוגב לשמוח ולהתהולל והרחבת הלב
   
 וטהרת העיניים ושמים זכים .
    
ןהארץ צהלה ושמחה בהיות כל הלבבות מתעוררות
   
 לנבל וכינור תוף ומחול, ומינים ועוגב ,
   
 וכן בכל מיני שמחות והתאוה ומקטרת זרע הפרי בפרי .
   
 ומחלקות המזלות לכוכב זה
 מאזניים ושור  והסימן  נמ"ש

                                                      (שומר אמונים )

 

 חזור למעלה  

                              

       חמה - הגלגל הרביעי

      הגלגל הרביעי הוא גלגל השמש, 
  
   וגופה גדול מכל צבא השמים כיהוא גדול מגוף הארץ מאה ושישים פעם.
    
 ומשלים הקפה אחת בשלוש מאות שישים וחמשה יום ורביע כמו שאבאר
    
 בעזרתו יתברך .
   
  ובו יתחשבו ימים ומועדים ועיתים קבועות ושעות ידועות.
   
והוא עומד באמצע כוכבי לכת.
    
כי שבתי , צדק, ומאדים למעלה ממנו נקראים כוכבים עליונים
   
 ונגה כוכב ולבנה אשר למטה ממנו נקראים כוכבים תחתונים.
   
 והיה כן כדי שישפיעה מאורו ויאציל לעליונים ולתחתונים כאחד,
   
 וכל אחד מאלה הגלגלים מרכזה העולם,
    
רצוני לומר כי קו אחד יעמוד על מרכזה ומרכז הארץ
   
 אומנם זה הגלגל שהוא גלגל חמה  אינו כן.
    
אלה מרכזו הוא יוצא מעט מחוקו ההוא לצד דרום.
    
ועל ידו פועל הבורא יתברך בעולם 
    
 נפלאות תמים דעים בשלום
    
 ומבקשת החמה והענוה 
   
 וכח ממשלה ומלכות וגדולה מעלה ומוריד
   
 בונה והורס
    
ונותן תשועה למלכים וכח שרים ורוזנים ומושלים לטוב ולמוטב.
   
 ומחלקות המזלות  לכוכב חמה, מזל אחד ונקרא אריה
   
 וסימנן  ח"א 

                                    ( שומר אמונים )

 

   חזור למעלה

                 

       מאדים – הגלגל החמישי

      הגלגל החמישי שבו כוכב מאדים,והלשון ערב אל מריך.
    
 וטבעו חם ויבש מאוד ובוער בהיותו סמוך לכוכב חמה.
    
 וגופו הוא שליש מגוף הארץ.
    
 ומשלים הקפה אחת בשנתיים פחות שלושים ושמונה יום.
    
 ועל ידו מעניש הבורא יתברך את בריותיו במכות והרג ואבדן
    
 ונגעים ופצע וחבורה ושרפת אש ובצורת וכל מיני מכות רעות.
    
 כי הוא הולך אחר ריב ומלחמה לעקור מדינות ועירות,ורכיל
   
  ומפריד בין אחים.
   
  כי רגליו לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם.
   
ומחלקות המזלות של כוכב זה הם –טלה ועקרב והסימן
  
 מט"ע.

 

חזור למעלה

 

           צדק -  הגלגל השישי

      הגלגל השישי הוא שבו כוכב צדק.ובלשון ערב משתרי.
       
ויען כי הוא מתווך בין שבתי שהוא קר ומאדים שהוא חם.
    
 לכן הוא זה צדק חם,ולו חומו ממאדים ולחןתו משבתי.
    
 והוא גדול מגוף הארץ כמו שמונים ואחת פעם.
     
 ומשלים הקפה אחת בשתים עשרה שנה פחות שלושים ושמונה ימים.
   
  ועל ידו פועל הבורא יתברך בעולם, צדקה וחיים וישר ואהבה וחבורה.
      
ומשבית האיבה והמריבה ומעורר הלבבות למעשה הטוב ולחזור
  
   בתשובה.
   
 ולא להיותו יתברך מכריח למעשה הטוב או להפכו.כי אם לעורר לבד.
   
 והוא מחדש הזרעים בתנובה ונותן מזון לנפש רעבה.
    
 ומחלקות המזלות של כוכב זה הם – קשת ודגים וסימנן צק,ד.

 

חזור למעלה

      
   
שבתאי – הגלגל השביעי

     הגלגל השביעי הוא שבו כוכב שבתאי ובלשון ערב נקרא אל –זחל.
   
 וטבעו יבש נוטה אל הקור,כיכל מין קרח וקרירות מושלת בו.
    
 והוא גדול מגוף הארץ כמו תשעים ואחד פעמים,והוא המתון
    
 והכבד בתנועתו יותר מאלה שבעת כוכבי לכת.
    
וזה לפי מה שיש מהם יותר קרוב לגלגל העליון הוא הכח
    
המגיע אליו מאותו הגוף הראשון המנענעה יותר חזק.
   
 רצוני לומר היה המונע מתנועתו והפריטים שהיה חלוף התנועות
    
הכל יותר ומה שנתרחק ממנו היה המונע יותר חלש.
   
 ולכן   הוא יותר מתבושש בתנועתו עד דלא משלים הקפתו
    
כי אם בשלושים שנה פחות ארבעים וארבע יום.
    
ועל ידו פועל הבורא יתברך בעולם הגבורה והעוצמה והממשלה
   
 ומשפט ונקמה ומלחמות ובזה ושבי ורעב וטלטול מלכויות
   
 ועקירת ארצות .
   
 ומחלקות המזלות  לזה הכוכב הם - גדי  ודלי והסימן שג"ד.

                                                                  ( שומר אמונים )

  hplan1t.jpg (39588 bytes)

שלח/ה תגובה

 

רשימת המוצרים                 רשימת צמחי המרפא

חזור למעלה