מזל בתולה

  חודש אלול  

בתולה
כוכבו - כוכב
יסודו - עפר
פעיל - נקבה
טבעו - על פי השנה חם ויבש
מלאכו - חנאל
שבט - יוסף.
אבן - שוהם.

צמחי המרפא למזל בתולה -   געדה מצויה   שיח אברהם   פרחי שקד  ועוד

בתולה יסוד העפר

בלערבי סומבא"ליה. ממזלות הארץ נקרא ראשיתו לח אמצעיתו ממוסך
וסופו יבש. מוליד מרה שחורה וטבעה כאשר אמרנו במזל תאומים.
טובתו אמצעי נכנסת ויוצאת על ענין שוהעקר. ומהטעמים חלקו הטעם
העפיץ והעצור ומעט ערב. ומן הריח מעט ריח טוב, ומן הצבע צבעים רבים.
האברים המעיים והטרפשא והפאה אחרית מערב. המקום בתי התפלות
ובתי המדרשים. ומן המתכות כסף חי, ומן האבנים המעודניות ומן החיים
האדם והעוף, ומן הצמחים כל צמח קטן כמו חיטה ושעורה ומני קטניות.
מן הגבולים השני, ומן המקומות כל הארץ זרוע ובתי הנשים והגגות.
ומהארצות אלהי"מה, ואלדימני" קה ונהר פרת וכס"בר וארץ יון, וזמנם
כנזכר במזל תאומים. ולו מן הרוחות ומן החיבור וענינים נוטים אל
ההכנסה יותר מן ההוצאה, ויורה על חיבור אוהבים ומתחבר עמהם
ויורה על קורות ורהיטים, והוא פלא יורה על חיבור בני אדם לפי
שהוראתה חיבור ושיתוף ויורה גם יורה על הפילוסופיא, חוזים, מנגדים
ציידים, רוקמים, מלשינים, מציירי הנחושת, וחרשי האבן והשולחניים,
וחכמי הכוכבים, חוזים ועוברי שמים, ועוברי עבירות בסתר, ומצליחים
בזיוף, מזויפים נואפים. גם בחלקו הסופרים הגדולים וכותבי כל ענין
אבל מאחרים. תכונת הגופים גוף רזה ופנים ארוכים, קומה דקה
וארוכה, חוטמו ארוך שיניו גדולות, זקן קטן, ירכיים דקים.
אומות הודו, הילדות והזקנה והנולד בו קומתו נאה וגופו ישר ומשכיל.
ושערו חלק וקופצת עליו זקנה, אוהב צדק, קולו חזק, יש לו סימן
על בריתו, זנאי גדול, נותן ממון להוצאה בשמחה ולא ביגון. טוב
ומטיב. הרבה אוהבים אותו, קנאים פוגעים בו. לפני גדולים יתיצב
ויבוא לכבוד תורה או לשאר כבוד על ידי חכמה ופקידות, יעשיר
ויכובד מכל אדם. נפשו טובה נדיב לב, אונסין אותו הרבה אנשים
עשוק מעט וגזול, והוא סופר ויודע בכל החכמות ולפעמים אין
בפיהם נכונה, ויודע חשבון, וחוזר בו חלילה. ומאכלו סולת בלולה.
שומרת הנשים מכל עלילה. ואוריה עשה מחילה לאחותו הבתולה.

  מזל בתולה 2

 מזל בתולה ידוע כמזל יסודי ומדויק בכל מעשיו. אנשים עסוקים
בפעילות כל הזמן. אנשים אינטילגנטים בעלי כושר לדייק בפרטים
קטנים כגדולים, ובעלי בקורת עצמית שלעיתים גורמת להם לאי
נוחות מעצמם. אנשים בעלי מוסריות גבוה עד כדי הגזמה ולכן
אינם מרוצים מעצמם לעיתים. מלאכתם נעשית מתוך מתח רב
הגורם להם לעיתים לכאבי ראש. אנשים ממזל זה הם בקורתיים
וחדי עין. הורים טובים לילדיהם ודוחפים את ילדיהם ללמוד ולפתח
את כשרונותיהם. הם אינם אידיאלסטים  או גיבורים אך הם אנשים
הגונים וישרים. אנשים בעלי כשרונות ספרותים ואומנותיים..
רבים מהם נמשכים לטבעונות וצמחונות לכן מתאים להם גם
לעסוק במקצועות טיפוליים כמו רופאים ומטפלים.
אנשים נדיבים אך לא מפזרים את כספם. בבחירת נשותיהם
או בעליהן מקפידים על בחירה נכונה ולכן רובם מאושרים בחיי
הנשואין. אנשים חכמים ובעלי שכל ישר ואינם נותנים לדמיונות
להוליך אותם בחייהם. אנשים המחפשים את השלמות ולא
תמיד מוצאים אותה.
האיברים שבשליטת מזל זה הם עורקי הבטן הלבלב התרסריון,
הטחול,  ספיגת חומרים במעיים ועל תפקוד הכבד..