דף הבית >> יסוד האש אסטרולוגיה

 

יסוד - האש      

אם אדם נוטה ליסוד האש יהיה אדם חם ויבש
וצבעו לבן, שתיתו מרובה מאכילתו, ואיבריו יהיו
קטנים, ויהיה איש כחוש ורזה, מהיר לכעוס ונוח לרצות.
עז פנים, איש זריז ושערותיו הרבה,ותרן ואינו
מיושב בדעתו.כל מעשיו במהירות ללא מחשבה,
דיבורו מהיר, והוא בעל מורא.
ולכן ישמור את עצמו מאכילת חם ויבש ויאכל
קר ולח.נוטה ליסוד האש, יהיה אדם חם ויבש.
וצבעו לבן, ושתיתו מרובה מאכילתו. ואיבריו יהיו
קטנים, ויהיה איש כחוש ורזה.
מהיר לכעוס, ונוח לרצות, עז פנים, איש זריז,
שערותיו הרבה,